Wereldwijde koolstofemissies uit elektriciteit mogelijk op hun hoogtepunt in 2023

Koolstofemissies uit de wereldwijde elektriciteitssector kunnen dit jaar hun hoogtepunt bereiken, na een plateau in de eerste helft van 2023, vanwege een toename van wind- en zonne-energie, volgens een klimaatdenktank. Een nieuw rapport over de wereldwijde elektriciteitsproductie toont aan dat de groei van hernieuwbare energie zo snel is dat het dicht bij het ongelooflijk snelle tempo ligt dat nodig is als de wereld de verdrievoudiging van de capaciteit tegen het einde van het decennium wil bereiken, wat experts noodzakelijk achten om op het 1,5°C-pad te blijven.

Hernieuwbare energiebronnen in opkomst
Het rapport toont aan dat de wereldwijde emissies uit de elektriciteitssector in de eerste helft van het jaar met 0,2% zijn gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het ontdekte echter ook dat wind- en zonne-energie samen 14,3% van de wereldwijde elektriciteit uitmaakten, een stijging ten opzichte van 12,8% vorig jaar. Zonne-energie groeide in het bijzonder met 16% in de eerste helft van het jaar, vergeleken met de eerste zes maanden van 2022, nadat 50 landen nieuwe maandelijkse records hadden gevestigd voor zonne-energieproductie.

Noodzaak van verdere actie
Ondanks de groei van hernieuwbare energiebronnen, zijn er nog steeds uitdagingen om de klimaatdoelen te bereiken. Malgorzata Wiatros-Motyka, de senior elektriciteitsanalist van Ember en hoofdauteur van het rapport, benadrukte dat het nog steeds onzeker is of 2023 een daling van de emissies in de elektriciteitssector zal zien. Ze riep op tot het ontketenen van het momentum voor een snelle afname van fossiele brandstoffen door een wereldwijde overeenkomst te bereiken om de capaciteit van hernieuwbare energiebronnen in dit decennium te verdrievoudigen.

Nederlandse klimaatinspanningen
De Nederlandse regering streeft ernaar de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 49% te verminderen tegen 2030, vergeleken met de niveaus van 1990, en met 95% tegen 2050. Deze doelen zijn vastgelegd in de Klimaatwet, het Klimaatplan, het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NECP) en het Nationaal Klimaatakkoord, die het beleid en de maatregelen bevatten om deze klimaatdoelen te bereiken.