Welke prikkels geeft de Amerikaanse overheid voor elektrische auto’s?

De Amerikaanse overheid heeft een reeks stimulansen geïntroduceerd om de aankoop van elektrische voertuigen (EV’s) te bevorderen. Deze stimulansen zijn bedoeld om de overgang naar een duurzamere vorm van transport te versnellen en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Een van de belangrijkste stimulansen is de belastingkrediet voor schone voertuigen. Volgens de Amerikaanse Internal Revenue Service (IRS) kunnen kopers van nieuwe, in aanmerking komende plug-in elektrische voertuigen of brandstofcel elektrische voertuigen in aanmerking komen voor een belastingkrediet tot $7.500. Dit belastingkrediet is ook van toepassing op gebruikte plug-in en brandstofcel elektrische voertuigen die in of na 2023 zijn gekocht.

Het is belangrijk op te merken dat er beperkingen kunnen zijn bij het aanvragen van meerdere stimulansen. Sommige staten staan mogelijk niet toe dat u een staatsniveau-rebate claimt bovenop een federale. Bovendien kunnen individuele consumenten het belastingkrediet voor schone voertuigen niet claimen bij het leasen van een EV, maar ze kunnen nog steeds enige besparingen zien die door de dealer worden doorgegeven.

Veelgestelde Vragen (FAQ)
Wat is een belastingkrediet?
Een belastingkrediet is een bedrag dat van de totale belasting die een belastingplichtige verschuldigd is, kan worden afgetrokken. Het is een vorm van belastingverlichting die wordt aangeboden door de overheid om bepaalde activiteiten te stimuleren, zoals de aankoop van elektrische voertuigen.

Wat is een plug-in elektrisch voertuig?
Een plug-in elektrisch voertuig (EV) is een voertuig dat wordt aangedreven door een elektrische motor en een oplaadbare batterij. Het kan worden opgeladen door het aan te sluiten op een elektrisch stopcontact of laadstation.

Wat is een brandstofcel elektrisch voertuig?
Een brandstofcel elektrisch voertuig (FCEV) is een type elektrisch voertuig dat elektriciteit genereert uit een brandstofcel die waterstofgas en zuurstof uit de lucht gebruikt, in plaats van te vertrouwen op een oplaadbare batterij.

Wat betekent ‘double-dip’ in de context van belastingkredieten?
‘Double-dip’ verwijst naar de praktijk van het claimen van meer dan één belastingkrediet of stimulans voor dezelfde aankoop. In sommige gevallen kan dit worden beperkt of verboden door de wet.