Toekomstige Energieopwekking in de VS: Een Groene Horizon

In de Verenigde Staten wordt een significante verschuiving in de energieopwekking verwacht. In het jaar 2024 zal maar liefst 81% van de nieuw toegevoegde capaciteit voor elektriciteitsopwekking afkomstig zijn van zonne-energie en batterijopslag. Dit markeert een opmerkelijke trend richting duurzame energiebronnen.

Opvallend is dat de geplande toevoegingen aan capaciteit voor het opwekken van elektriciteit uit aardgas slechts 2,5 gigawatt (GW) bedragen, wat het laagste is in 25 jaar tijd. Binnen deze categorie zal 79% van de capaciteit in 2024 afkomstig zijn van enkelvoudige-cyclus gasturbine (SCGT) installaties. Dit is een opmerkelijke ontwikkeling, aangezien het de eerste keer sinds 2001 is dat gecombineerde-cyclus installaties niet de overhand hebben in de toevoeging van aardgasgestookte capaciteit.

Deze gegevens wijzen op een duidelijke verschuiving in de energiestrategie van de VS, waarbij hernieuwbare energiebronnen een steeds dominantere rol gaan spelen in de energiemix. De toename van zonne-energie en batterijopslag als belangrijkste bronnen voor nieuwe capaciteit is een positieve ontwikkeling voor het milieu en de vermindering van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Veelgestelde Vragen (FAQ)
Wat betekent GW in de context van energie?
GW staat voor gigawatt, een eenheid van vermogen die gelijk staat aan een miljard watt. Het wordt gebruikt om de capaciteit van energiecentrales of de hoeveelheid energie die ze kunnen produceren te beschrijven.

Wat is een enkelvoudige-cyclus gasturbine (SCGT)?
Een enkelvoudige-cyclus gasturbine is een type energiecentrale waarbij aardgas wordt verbrand om een turbine aan te drijven die elektriciteit opwekt. Het verschilt van een gecombineerde-cyclus installatie, die extra energie opwekt door de restwarmte van de gasturbine te gebruiken.

Wat is het belang van de verschuiving naar zonne-energie en batterijopslag?
De verschuiving naar zonne-energie en batterijopslag is belangrijk voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het tegengaan van klimaatverandering. Het vermindert ook de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en bevordert de energiezekerheid.

Verklarende Woordenlijst
Zonne-energie: Energie die wordt opgewekt door het omzetten van zonlicht in elektriciteit, meestal met behulp van fotovoltaïsche cellen of zonnepanelen.
Batterijopslag: Technologie die wordt gebruikt om elektrische energie op te slaan voor later gebruik, wat vooral nuttig is voor het opvangen van fluctuaties in de energieproductie van hernieuwbare bronnen zoals zonne- en windenergie.
Gecombineerde-cyclus installatie: Een type energiecentrale dat zowel een gasturbine als een stoomturbine gebruikt om elektriciteit te produceren, waardoor het effici├źnter is dan een enkelvoudige-cyclus installatie.