Nieuwe Uitdagingen en Kansen: New York Streeft naar Elektrische Schoolbussen

New York heeft een ambitieus plan aangekondigd om tegen 2027 alle nieuwe schoolbussen emissievrij te maken en tegen 2035 moet de volledige vloot van schoolbussen in de staat elektrisch zijn. Deze beslissing is echter niet zonder controverse. Critici beweren dat het plan onrealistisch is, te duur en kan leiden tot onbetrouwbaar vervoer voor kinderen, vooral in landelijke gebieden van de staat.

Staatsenator Bill Weber, een van de meer dan een dozijn leden van de staatsenatoren die een brief schreven aan gouverneur Kathy Hochul met het verzoek het mandaat in te trekken, zei: “De kosten zullen onvermijdelijk vallen op de reeds overbelaste belastingbetalers van onze schooldistricten, wat simpelweg onaanvaardbaar is”.

Ondanks deze bezwaren gaan sommige schooldistricten vooruit. “Schooldistricten willen ervoor zorgen dat hun faciliteiten en infrastructuur milieuvriendelijk zijn en bestand zijn tegen de eisen van een veranderend klimaat,” zei Raymond Sanchez, superintendent van het Tarrytowns district, dat dit schooljaar een elektrische bus kreeg.

De overstap naar elektrische bussen is niet alleen een kwestie van milieu, maar ook van gezondheid. Momenteel worden ongeveer 90% van de bussen die meer dan 20 miljoen Amerikaanse kinderen naar school vervoeren, aangedreven door diesel, waarvan 2 miljoen in New York.

Veelgestelde Vragen (FAQ)
Waarom wil New York overstappen op elektrische schoolbussen?
De overstap naar elektrische schoolbussen is een poging om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren. Dieselbussen stoten schadelijke stoffen uit die bijdragen aan luchtvervuiling en klimaatverandering.

Wat zijn de bezwaren tegen het plan?
Critici beweren dat het plan te duur is en dat de kosten zullen vallen op de belastingbetalers. Ze maken zich ook zorgen over de betrouwbaarheid van elektrische voertuigen, vooral in landelijke gebieden.

Wat is het alternatief dat door de critici wordt voorgesteld?
De critici stellen voor dat de staat de volledige kosten van de overstap naar elektrische bussen zou moeten dragen.

Verklarende Woordenlijst
Emissievrij: Een voertuig dat geen uitlaatgassen uitstoot, zoals een elektrisch voertuig.
Elektrische bus: Een bus die wordt aangedreven door elektriciteit in plaats van fossiele brandstoffen zoals benzine of diesel.
Mandaat: Een officieel bevel of instructie van een autoriteit.
Staatsenator: Een lid van de senaat van een staat in de Verenigde Staten.
Superintendent: De hoogste administratieve functionaris in bepaalde onderwijssystemen.