Iveco levert honderden elektrische bussen aan Rome

In een historische overeenkomst heeft Iveco, een prominente fabrikant van commerciële voertuigen, een contract gesloten voor de levering van 411 elektrische bussen aan de stad Rome. Dit contract, ter waarde van €300 miljoen, markeert de grootste deal in de geschiedenis van het bedrijf op het gebied van elektrisch vervoer. De bussen zullen worden ingezet door ATAC S.p.A., het openbaarvervoerbedrijf van Rome, en omvatten zowel 12-meter als 18-meter modellen.

Deze overeenkomst is niet alleen een mijlpaal voor Iveco, maar ook een belangrijke stap voorwaarts in de verduurzaming van het openbaar vervoer in Rome. De elektrische bussen zullen bijdragen aan de vermindering van de uitstoot en geluidsoverlast in de stad, terwijl ze ook de efficiëntie van het openbaar vervoer verbeteren. De deal omvat tevens een 10-jarig onderhoudscontract voor de bussen, wat de betrouwbaarheid en continuïteit van de dienstverlening waarborgt.

Domenico Nucera, President van de Bus Business Unit van Iveco Group, heeft zijn trots uitgesproken over deze significante bijdrage aan de transitie van Rome naar een groenere en efficiëntere mobiliteit. Deze overeenkomst bevestigt Iveco’s leidende positie in de markt voor elektrisch passagiersvervoer, zowel in Italië als internationaal.

Veelgestelde vragen (FAQ)
Wat houdt het contract van Iveco met Rome in?
Het contract omvat de levering van 411 elektrische bussen aan ATAC S.p.A., het openbaarvervoerbedrijf van Rome, en een 10-jarig onderhoudscontract.

Waarom is dit contract belangrijk voor Rome?
De elektrische bussen zullen helpen de uitstoot en geluidsoverlast in de stad te verminderen en de efficiëntie van het openbaar vervoer te verbeteren.

Wat zijn de voordelen van elektrische bussen?
Elektrische bussen produceren geen uitlaatgassen, zijn stiller dan traditionele bussen en hebben lagere operationele kosten.

Verklarende woordenlijst
Elektrische bus: Een bus die wordt aangedreven door elektriciteit, meestal opgeslagen in batterijen, in plaats van door een traditionele verbrandingsmotor.
Duurzaamheid: Het vermogen om aan de huidige behoeften te voldoen zonder de mogelijkheid van toekomstige generaties om aan hun behoeften te voldoen in gevaar te brengen, vaak met een focus op milieubescherming.
Onderhoudscontract: Een overeenkomst waarbij de leverancier van een product of dienst zich verbindt tot het onderhouden van dat product of die dienst over een bepaalde periode.