Israëlische elektriciteitsnet niet voorbereid op volledige oorlog met Hezbollah

Een hoge functionaris van de Israëlische elektriciteitsmaatschappij heeft gewaarschuwd dat het elektriciteitsnet van het land niet klaar is voor een grootschalige oorlog met Hezbollah. Deze waarschuwing komt te midden van toenemende spanningen tussen Israël en de Libanese militante groep, waarbij beide partijen hun militaire capaciteiten hebben opgevoerd.

De functionaris benadrukte dat de infrastructuur kwetsbaar is voor aanvallen en dat er aanzienlijke risico’s zijn voor de energievoorziening van het land. Hij wees erop dat de elektriciteitsmaatschappij momenteel niet over de middelen beschikt om de schade die een grootschalige oorlog zou kunnen veroorzaken, snel te herstellen. Dit zou kunnen leiden tot langdurige stroomuitval en ernstige gevolgen voor de civiele bevolking en de economie.

De Israëlische regering heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in de verbetering van de defensieve capaciteiten van het land, maar de elektriciteitsinfrastructuur blijft een zwakke plek. De functionaris riep op tot dringende maatregelen om de weerbaarheid van het elektriciteitsnet te vergroten, waaronder de versterking van kritieke installaties en de ontwikkeling van noodplannen voor snelle hersteloperaties.

Ondertussen blijft Hezbollah zijn militaire aanwezigheid in Zuid-Libanon versterken, wat de spanningen in de regio verder doet oplopen. De situatie wordt nog verergerd door de recente retoriek van Israëlische politici die oproepen tot een harde aanpak van de groep. De functionaris waarschuwde dat zonder adequate voorbereidingen, een conflict met Hezbollah ernstige gevolgen zou kunnen hebben voor de energievoorziening en de algehele stabiliteit van Israël.