Elektromobiliteit: Het Tweede Leven van Elektrische Motoren

De verkoop van elektrische auto’s neemt toe, wat leidt tot een stijging in de productie van elektrische motoren. Aan het einde van hun nuttige levensduur worden deze motoren versnipperd en vervolgens gerecycled. De individuele componenten en samenstellingen kunnen echter niet worden hergebruikt. Tot nu toe ontbrak het aan duurzame waardebehoudstrategieën voor het herfabriceren en recyclen van elektrische motoren als onderdeel van een moderne circulaire economie.

In het REASSERT-project werken onderzoekers van het Fraunhofer Instituut voor Productie Techniek en Automatisering IPA samen met industriële partners om verschillende concepten te onderzoeken voor het repareren, herfabriceren en hergebruiken van elektrische motoren, evenals nieuwe ontwerpen voor de circulaire economie. Ze richten zich op de waardebehoudstrategieën van hergebruik, reparatie, herfabricage en grondstofrecycling. Deze zijn cruciaal voor een circulaire economie, waardoor het verbruik van natuurlijke hulpbronnen kan worden verminderd en afval kan worden geminimaliseerd.

Het doel is om een prototype motor voor de circulaire economie te ontwikkelen die gemakkelijk kan worden gedemonteerd en waarop de vier genoemde waardebehoudstrategieën moeiteloos kunnen worden toegepast. De in het project verzamelde kennis is bedoeld om te worden gebruikt voor het ontwerp van nieuwe elektrische motoren.

Veelgestelde Vragen (FAQ)
Wat is elektromobiliteit?
Elektromobiliteit verwijst naar het gebruik van elektrische voertuigen, zoals auto’s, bussen en fietsen, die worden aangedreven door elektriciteit in plaats van fossiele brandstoffen.

Wat is een circulaire economie?
Een circulaire economie is een economisch systeem dat is ontworpen om afval en het continu gebruik van hulpbronnen te minimaliseren door efficiënt gebruik, hergebruik, reparatie, herfabricage en recycling van materialen en energie.

Wat is het REASSERT-project?
Het REASSERT-project is een onderzoeksinitiatief van het Fraunhofer Instituut voor Productie Techniek en Automatisering IPA en industriële partners. Het project richt zich op het ontwikkelen van methoden voor het repareren, herfabriceren en hergebruiken van elektrische motoren.

Verklarende Woordenlijst
Elektromobiliteit: Het gebruik van elektrische voertuigen die worden aangedreven door elektriciteit in plaats van fossiele brandstoffen.
Circulaire economie: Een economisch systeem dat is ontworpen om afval en het continu gebruik van hulpbronnen te minimaliseren.
Waardebehoudstrategieën: Methoden zoals hergebruik, reparatie, herfabricage en recycling die worden gebruikt om de levensduur van producten te verlengen en afval te verminderen.
Hergebruik: Het opnieuw gebruiken van een product in zijn oorspronkelijke vorm.
Reparatie: Het herstellen van een product naar zijn oorspronkelijke staat of functionaliteit.
Herfabricage: Het proces van het demonteren, reinigen, inspecteren, repareren, vervangen van versleten onderdelen en het opnieuw samenstellen van een product om het naar een ‘zo goed als nieuw’ staat te brengen.
Recycling: Het proces van het omzetten van afvalmaterialen in nieuwe materialen en objecten.