Elektrische voertuigen in Kenia: haalbaarheid en uitdagingen

Elektrische voertuigen (EV’s) worden steeds populairder in Kenia, maar er zijn nog steeds enkele uitdagingen die moeten worden aangepakt om de overstap naar elektrische mobiliteit in het land te vergemakkelijken. In dit artikel bespreken we de haalbaarheid van het gebruik van elektrische voertuigen in Kenia en de obstakels die moeten worden overwonnen om de adoptie van EV’s te bevorderen.

De kosten van elektrisch rijden in Kenia
Een van de belangrijkste voordelen van elektrische voertuigen is de lagere bedrijfskosten in vergelijking met traditionele voertuigen met verbrandingsmotoren. In Kenia kost het opladen van een elektrisch voertuig met een bereik van 200 kilometer ongeveer 300 shilling, terwijl het opladen van een model met een bereik van 300 kilometer ongeveer 500 shilling kost. Hoewel de initiële aanschafkosten van elektrische voertuigen vaak hoger zijn dan die van traditionele voertuigen, kunnen de lagere bedrijfskosten op de lange termijn aanzienlijke besparingen opleveren.

Oplaadinfrastructuur en overheidsbeleid
Een van de grootste uitdagingen voor de adoptie van elektrische voertuigen in Kenia is het gebrek aan oplaadinfrastructuur. Er zijn enkele oplaadstations geïnstalleerd op locaties zoals winkelcentra en kantoorgebouwen, maar er is nog steeds een aanzienlijke behoefte aan uitbreiding van de oplaadinfrastructuur om het bereik en de toegankelijkheid van elektrische voertuigen te vergroten.

De Keniaanse overheid heeft stappen ondernomen om de elektrische mobiliteitssector te stimuleren en heeft belastingvrijstellingen en subsidies geïntroduceerd om de binnenlandse productie van elektrische voertuigen en hun componenten te bevorderen. In 2019 heeft de regering de accijns op geïmporteerde elektrische voertuigen verlaagd van 20% naar 10%. Hoewel dit een stap in de goede richting is, zijn er nog steeds meer prikkels nodig om de prijs van geïmporteerde elektrische voertuigen concurrerend te maken met conventionele voertuigen met verbrandingsmotoren.

Toekomst van elektrische voertuigen in Kenia
Ondanks de uitdagingen is de toekomst van elektrische voertuigen in Kenia veelbelovend. Er is een groeiende vraag naar elektrische voertuigen en een toenemend aantal innovaties en startups in de sector. Bovendien heeft de Keniaanse overheid zich gecommitteerd aan de overstap naar 100% emissievrije auto’s en bestelwagens als onderdeel van de COP26-verklaring.

Om de adoptie van elektrische voertuigen in Kenia te bevorderen, moeten de uitdagingen op het gebied van wet- en regelgeving, technologie en economie worden aangepakt. Dit omvat het ontwikkelen van een uitgebreid wettelijk kader voor het gebruik van elektrische voertuigen, het uitbreiden van de oplaadinfrastructuur en het verlagen van de importbelastingen op elektrische voertuigen.

De implementatie van elektrische mobiliteit in Kenia biedt een veelbelovende kans om de ecologische voetafdruk van het land te verminderen en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen, terwijl tegelijkertijd economische groei en innovatie worden gestimuleerd. Het biedt ook tal van kansen in verschillende sectoren van de economie, zoals gegevensbescherming en privacy, intellectueel eigendom, financiële structurering en naleving van regelgeving.