Elektrische auto’s zijn beter voor het milieu ondanks het mineraalprobleem

Elektrische auto’s zijn over het algemeen beter voor het milieu dan auto’s op fossiele brandstoffen, ondanks de uitdagingen die gepaard gaan met het verkrijgen van de benodigde mineralen voor hun batterijen. Hoewel de productie van elektrische voertuigen (EV’s) meer broeikasgassen uitstoot vanwege de batterijproductie, compenseert het gebrek aan lopende emissies tijdens het gebruik van de auto dit ruimschoots. Na ongeveer een jaar gebruik, afhankelijk van het type auto en de elektriciteitsbronnen in uw omgeving, beginnen de emissies van een auto op fossiele brandstoffen zwaarder te wegen dan de extra emissies die gepaard gaan met een EV-batterij.

De milieuvoordelen van elektrische auto’s zijn afhankelijk van de bron van de elektriciteit waarmee ze worden opgeladen. In de Verenigde Staten wordt de meeste elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energie of aardgas. Zelfs als elektrische auto’s hun stroom halen uit het gemiddelde elektriciteitsnet in de Verenigde Staten, dat doorgaans een mix van fossiele brandstoffen en hernieuwbare energiecentrales omvat, zijn ze bijna altijd veel groener dan conventionele auto’s.

Ondanks de milieuvoordelen van elektrische auto’s, is het belangrijk om rekening te houden met de milieu-impact van de winning van mineralen die nodig zijn voor de productie van EV-batterijen, zoals lithium, kobalt en nikkel. Momenteel wordt slechts 5% van de lithiumbatterijen gerecycled, vergeleken met 99% van de loodzuurbatterijen. Om de milieu-impact van elektrische auto’s verder te verminderen, is het essentieel om de winning van mineralen en de recycling van batterijen te verbeteren.

Daarnaast wordt de milieu-impact van elektrische auto’s steeds kleiner naarmate het elektriciteitsnet schoner wordt, met meer hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie en windenergie. Door ambitieuze beleidsmaatregelen te implementeren die investeren in openbaar vervoer, beloopbare steden en robuuste batterijrecycling, kan de hoeveelheid extra benodigd lithium in 2050 met meer dan 90% worden verminderd.

Kortom, elektrische auto’s zijn beter voor het milieu dan auto’s op fossiele brandstoffen, maar het is belangrijk om de milieu-impact van de productie en het gebruik van EV-batterijen te minimaliseren en de elektriciteitsbronnen waarmee ze worden opgeladen te vergroenen.