Bestuurders willen meer stimulansen om over te stappen op elektrische voertuigen

Uit een recent onderzoek van de Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) blijkt dat twee derde van de bestuurders sneller zou overstappen op een elektrisch voertuig (EV) als er een betrouwbaardere infrastructuur en meer stimulansen zouden zijn. Hoewel negen van de tien bestuurders die al zijn overgestapt op elektrisch rijden aangeven nooit meer terug te willen naar een conventionele auto, is er volgens de SMMT een dringende behoefte om stimuleringsmaatregelen en formele programma’s op te voeren nu de markt zich in een meer mainstream fase bevindt.

Stimulansen en infrastructuur
Om de overstap naar elektrische voertuigen te bevorderen, zijn er verschillende stimulansen nodig. In Noorwegen bijvoorbeeld, zijn er geen aankoop- of invoerbelastingen, wegenbelasting, tol- of veergelden voor elektrische voertuigen, en zijn ze vrijgesteld van de 25% btw bij aankoop. Dergelijke stimulansen kunnen helpen om de verkoop van elektrische voertuigen te bevorderen en de overstap voor consumenten aantrekkelijker te maken.

Naast financiële stimulansen is het ook belangrijk om te investeren in een betrouwbare en toegankelijke laadinfrastructuur. Dit kan helpen om de zorgen van bestuurders over de beperkte actieradius en laadmogelijkheden van elektrische voertuigen weg te nemen.

Overheidsbeleid en autofabrikanten
Overheden spelen een cruciale rol in het stimuleren van de overstap naar elektrische voertuigen. In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld, is er een doel gesteld om tegen 2050 geen benzine- of dieselauto’s meer te verkopen. Dit soort doelen kan autofabrikanten aansporen om meer te investeren in de ontwikkeling en productie van elektrische voertuigen.

Autofabrikanten kunnen ook bijdragen aan het bevorderen van elektrische voertuigen door kortingen en andere incentives aan te bieden. Fiat biedt bijvoorbeeld een korting van £3.000 aan klanten die een elektrische Fiat 500 kopen. Dergelijke kortingen kunnen de aanschaf van een elektrisch voertuig aantrekkelijker maken voor consumenten.

Conclusie
Om meer bestuurders te laten overstappen op elektrische voertuigen, zijn er zowel stimulansen als een betrouwbare infrastructuur nodig. Overheden en autofabrikanten spelen hierbij een belangrijke rol. Door samen te werken en te investeren in de ontwikkeling en promotie van elektrische voertuigen, kan de overstap naar duurzamere vervoersmiddelen worden versneld.